Badania geologiczne

W ap7 nieruchomości współpracujemy z grupą doświadczonych geologów, świadczącymi usługi geologiczne z zakresu przeprowadzania szczegółowych badań geologicznych, geotechnicznych, geofizycznych oraz hydrogeologicznych, które realizowane są na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, usługowego, a także dla przemysłu.

BADANIA GEOLOGICZNE – ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

 • przeprowadzenie kompletnego rozpoznania budowy geologicznej terenu,
 • weryfikacja warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia obiektów budowlanych,
 • dokładna lokalizacja oraz ocena stref osiadań gruntu,
 • badania, mające na celu wykrycie podziemnych pustek i kawern, potencjalnych stref zawodnionych oraz podziemnych obiektów,
 • działania z zakresu wyznaczania stref potencjalnie zagrożonych, głębokości i przebiegu płaszczyzny poślizgu osuwiska oraz lokalizowania podziemnych składowisk odpadów przemysłowych,
 • kontrolowanie szczelności ekranów hydroizolacyjnych,
 • lokalizowanie stref spękań i rozluźnień w korpusie i podłożu budowli hydrotechnicznych oraz stref narażonych na wystąpienie tych czynników.

BUDOWA DOMU A BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Wiele osób planujących budowę domu nie zdaje sobie sprawy, jak wiele obowiązków należy dopełnić. Niezaprzeczalnie istnieje praktyczny sens przeprowadzenia badań podłoża. Dlaczego? Geotechniczne badania gruntu pozwalają przede wszystkim na wyznaczenie parametrów geotechnicznych gruntów oraz określenie poziomu wody gruntowej, a także:

 • dobranie optymalnej technologii fundamentowania, dzięki czemu właściciel nieruchomości nie będzie miał problemu z pękającymi ścianami czy nierównym osiadaniem fundamentów,
 • ocenę ryzyka występowania wody w piwnicy, dzięki czemu projekt dokona stosowanych zmian w projekcie lub podjęte zostanie decyzja o rezygnacji z wykonania podpiwniczenia, ze względu na nieopłacalność inwestycji,
 • zlokalizowanie obszarów, gdzie zalegają słabe grunty,
 • zlokalizowanie pokładów piasku, który może być wykorzystywany w trakcie budowy domu,
 • dobranie optymalnych materiałów izolacji fundamentów.

Współpracujący z nami geolodzy oferują kompleksowe usługi geologiczne.

Zdecyduj się na usługi geologiczne świadczone przez współpracujących z nami geologów i zyskaj atrakcyjne ceny wykonania badań.

Dla Kupujących
Dla sprzedających
Dla Deweloperów
Zarządzanie wynajmem
Porady prawne
Usługi geodezyjne
Czynności notarialne
Badania geologiczne
Prace remontowo-budowlane
Wycena nieruchomości
Architektura wnętrz
Architektura krajobrazu
Przedsięwzięcia architektoniczne