Przedsięwzięcia architektoniczne

Usługi architektoniczne obejmują projektowanie, przygotowywanie dokumentów budowlanych i administrowanie budową. Architekci zapewniają również szeroki zakres usług, w tym kontrolę wykonalności i jej jakości, programowanie architektoniczne i zarządzanie projektami.

Niezależnie od wielkości projektu i budżetu, zespół architektów z którymi współpracujemy, zapewnia wysokiej jakości usługi, których oczekują nasi klienci.

Architektura to coś więcej niż tylko zrealizowany projekt czyjegoś pomysłu. Architektura to przede wszystkim sposób wyrażanie siebie. Grono naszych specjalistów, wkładając w pracę całe swoje umiejętności, doświadczenie i pasję, przygotowuje projekty o wysokim standardzie, będące odzwierciedleniem wyobrażeń Klienta.

Architekci, z którymi współpracujemy, oferują swoje usługi w zakresie:

  • Sporządzania kosztorysów,
  • Analizy działań, mających na celu optymalizację kosztową przedsięwzięcia,
  • Audyt efektywności inwestycji,
  • Przewodnictwo procesowi inwestycyjnemu,
  • Planowania przestrzennego,
  • Nadzoru budowlanego oraz wiele innych.