Czynności notarialne

Notariusz jest odpowiedzialny za poprawny przebieg procesu kupna/sprzedaży nieruchomości oraz za poprowadzenie tych działań w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Obowiązkiem Notariusza jest m.in. zapewnienie, że wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (umowy, dokumenty kredytowe etc.), są prawidłowo sporządzone i mają moc prawną. Procesy dotyczące transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, obejmują szereg złożonych czynności formalnych i prawnych.

Nasi pośrednicy nieruchomości, dzięki doskonale prowadzonej współpracy z Notariuszami sprawiają, że całość działań składających się na czynności z zakresu kupna/sprzedaży nieruchomości, jest o wiele prostsza.

Dzięki nam cała transakcja przebiega szybko i sprawnie. Dzieje się tak, ponieważ to na nas spoczywa obowiązek dopełnienia wszelkich formalności. Wytłumaczymy Ci wszelkie zawiłości, pomożemy załatwić dokumenty niezbędne do podpisania umowy kupna/sprzedaży/najmu etc. oraz wynegocjujemy najlepsze warunki.

Kancelaria notarialna natomiast zajmie się prawną stroną finalizacji transakcji – Notariusz zadba, aby nie zostały naruszone żadne przepisy, a czynności notarialne sprawnie zrealizowane. Kancelaria notarialna oraz Notariusze, z którymi współpracujemy, proponują sprawdzone rozwiązania, zapewniające powodzenie każdej sprawie.

Wszelkie usługi, które realizuje Notariusz, wykonywane są stacjonarnie – w biurze, istnieje jednak możliwość przeprowadzenia czynności notarialnych w miejscu innym, niż kancelaria notarialna –tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnionych okoliczności.

W trosce o sprawne załatwianie spraw, poniżej publikujemy listę dokumentów, które są niezbędne, do załatwienia podstawowych czynności notarialnych.

Darowizna działki i sprzedaż działki:

 • numer księgi wieczystej lub odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia działki, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, NIP, nazwa firmy, siedziba firmy),
 • mapa sytuacyjna, wymagana do celów prawnych,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub albo prawomocna decyzja o warunkach zabudowy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty podatku od nieruchomości,
 • ostateczna decyzja, która potwierdza podział nieruchomości.

Sprzedaż lokalu z księga wieczysta lub jego darowizna:

 • numer księgi wieczystej lub odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia działki, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, NIP, nazwa firmy, siedziba firmy),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Ustanowienie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości:

 • numer księgi wieczystej lub odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, NIP, nazwa firmy, siedziba firmy),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, NIP, nazwa firmy, siedziba firmy).

Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu – sprzedaż:

 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające tytuł prawny do lokalu,
 • numer księgi wieczystej (jeżeli została założona),
 • w przypadku zakładania księgi wieczystej - zaświadczenie ze spółdzielni ze stwierdzeniem, że nie ma przeszkód do jej założenia,
 • wypis z rejestru gruntów w przypadku zakładanie księgi wieczystej,
 • zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Współpracujemy tylko i wyłącznie z rzetelnymi kancelariami notarialnymi.