Kary za brak OC w 2019 roku

Kary za brak ubezpieczenia OC dla kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne, wzrastają z roku na rok. Ostatni wzrost miał miejsce 1 stycznia 2019r., w konsekwencji czego brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla właściciela pojazdu skutkuje karą nawet 4,5 tyś. złotych!

 

Czym jest OC?

OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, chroni kierowcę/właściciela pojazdu, w przypadku spowodowania szkody, będącej konsekwencją niedostosowania się do przepisów prawa. W praktyce oznacza to, że jeśli kierowca spowoduje wypadek samochodem bez ważnego ubezpieczenia OC, zostanie obciążony wszelkimi kosztami naprawy szkody, jak również kosztami leczenia/rekonwalescencji ewentualnych osób rannych.

 

W 2019 r. odnotowano wzrost kar za prowadzenie pojazdów bez ważnego OC, o kwotę aż 450 zł!

Kwota kary o 450 zł wyższa dotyczy pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych oraz autobusów. W przypadku samochodów osobowych odnotowano wzrost kary o 300 zł.

 

Skąd tak wysoki wzrost kar za brak OC?

Wysokość kary za poruszanie się pojazdem bez ważnego OC jest warunkowana poziomem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skoro więc płaca minimalna rośnie, wzrastają także stawki kar za brak OC.

 

Sposób, wysokość oraz drogę dochodzenia kwot określanych jako kary finansowe dla prowadzących pojazdy, określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

 

Sposób wyliczania wysokości kary za brak OC

Pomimo tego, że kary za brak OC są wysokie warto wiedzieć, że nie w każdym przypadku kierowcy grozi najwyższy wymiar kary finansowej.


 

Najbardziej narażeni na górny przedział kary są kierowcy, których pojazdy nigdy nie były ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

 

Warto wiedzieć, że już poruszanie się pojazdem bez ważnego OC, którego termin minął więcej niż 14 dni temu, jest ustawowo objęty wyższym wymiarem kary. To jednak nie jedyne sytuacje warunkujące wysokość kary za brak OC. Co jeszcze wpływa na wysokość kary? Oczywiście rodzaj pojazdu:

  • samochody osobowe zwykle karane są grzywnami w wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę x2,

  • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy to już kary w wysokości aż 3x większej od minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,

  • wszelkie inne pojazdy to kara w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia brutto.

 

Ogromne znaczenie ma również czas, przez który samochód porusza się bez ważnego ubezpieczenia OC. Kierowcy eksploatujący samochody bez ważnego OC w okresie do 3 dni bez ubezpieczenia, poniosą karę w wysokości 1/5 najwyższej opłaty. W przypadku kierowców użytkujących samochody od 4 do 14 dni bez ważnego OC – to już ½ opłaty karnej w najwyższym wymiarze.

Kontrolą pojazdów w zakresie posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz egzekwowania kar finansowych za jego brak, zajmuje się UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Najczęstsze błędy popełniane przy wyborze ubezpieczenia mieszkania
Kredyt na mieszkanie w 4 krokach - jak zacząć starania o własne M?
Kary za brak OC w 2019 roku
Jaka jest różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką?
Dlaczego opłaca się inwestować w home staging?
Czym kierować się przy wyborze mieszkania?
10 przykazań, gdy już posiadasz kredyt hipotetyczny
6 rzeczy, które sprawdzić przed kupnem
5 złotych zasad przy zakupie AC
5 zasad, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z kredytów