Dotacje

Dotacje są formą pomocy dla różnych podmiotów. Z ap7 uzyskasz środki niezbędne na realizację Twojego przedsięwzięcia!

Inwestycje, szczególnie w przypadku nieruchomości, wymagają posiadania dużych środków finansowych - odpowiedniego kapitału, który pozwoli na pokrycie kosztów projektu. Dotacje umożliwiają zrealizowanie celu biznesowego. Otrzymanie wsparcia finansowego nie jest jednak zadaniem prostym, wymaga spełnienia szeregu warunków, dostarczenia stosownych dokumentów, wypełnienia wniosków.

Nasz specjalista przeprowadzi Cię przez cały proces uzyskiwania dotacji, poczynając od podjęcia pierwszych działań w celu uzyskania dotacji, a kończąc na jej rozliczeniu.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację?

W trakcie rozmowy o dotacjach, klienci bardzo często zadają dwa pytania – jakie są warunki otrzymania dotacji oraz czy trzeba będzie zwrócić pozyskane środki? W tym miejscu chcielibyśmy wyjaśnić, że wyróżnić należy dotacje o charakterze bezzwrotnym oraz dofinansowania zwrotne. O dofinansowanie można starać się w różnych instytucjach.

Aby stać się beneficjentem środków, należy spełniać określone w danym programie warunki. Niektóre projekty kierowane są wyłącznie do małych przedsiębiorstw, inne do organizacji pożytku publicznego, a niektóre do jednostek samorządu terytorialnego. Tak więc pierwszym krokiem w drodze do dotacji jest precyzyjne określenie, kto może zostać beneficjentem.

Środki mogą być wykorzystane nie tylko przez określone podmioty, ale również wyłącznie w określonym celu np. przeprowadzenia rewitalizacji czy rozwojowi przedsiębiorczości.

Otrzymaj dotację z ap7!

Oferujemy merytoryczne i fachowe wsparcie w zakresie pozyskiwania dotacji. Najpierw pomożemy zidentyfikować pomysł oraz cel, który ma być zrealizowany z pozyskanych środków. Następnie zajmiemy się znalezieniem źródła finansowania.

Do uzyskania finansowania pozostało już tylko kilka kroków. Niezwykle ważnym etapem jest podpisanie umowy, w której określone zostaną zasady przyznania dofinansowania oraz obowiązki beneficjenta. Później pozostaje już tylko zrealizowanie projektu oraz jego rozliczenie.

Masz pomysł na inwestycję? Skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy Ci pomóc.