Budowa domu bez pozwolenia w 2023 r. Co się zmieni w prawie?

1 stycznia 2023 ma wejść w życie prawo, które umożliwia budowanie domów jednorodzinnych niezależnie od ich powierzchni bez wymaganego dotychczas pozwolenia na budowę. Do tej pory była taka możliwość w przypadku domów nieprzekraczajacych 70 m2. Co jeszcze się zmieni?

Zmiany w prawie – budowa domu bez pozwolenia

W przyszłym roku, czyli już za około 4 tygodnie, nastąpią pewne zmiany w prawie budowlanym. Będą one istotne dla wielu osób, nie tylko tych, które chcą wybudować dom jednorodzinny do własnego użytku. Od stycznia 2023 roku będzie można zdecydować się na budowę domu bez konieczności zdobycia uprzednio zezwolenia. Podobne prawo istnieje już od 2022 roku, ale dotyczy wyłącznie budynków nieprzekraczających 70 mkw. Uznano jednak, że potrzebne są uproszenia również w przypadku większych domów jednorodzinnych i z tego powodu przygotowano kolejny projekt zmian. Projekt ten obejmuje między innymi zwolnienie z uzyskania pozwolenia na budowę obiektów jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 70 mkw, ale pod warunkiem, że ów budynek nie będzie miał więcej niż dwóch kondygnacji. Mówiąc prościej – będzie można wybudować jedno- bądź dwupiętrowy dom o dowolnej powierzchni. Zamiast pozwolenia wystarczy zgłoszenie budowy do urzędu. Dodatkowo nie będzie możliwości zgłaszania sprzeciwu przez administrację architektoniczno-budowlanej. Budowa domu będzie więc odbywała się na bardzo uproszczonych zasadach, ale pod warunkiem, że dom będzie stawiany na własny użytek, ponadto inwestor będzie mieć obowiązek zatrudnić kierownika. Znacznie łatwiejszy będzie również odbiór domu – właściciele będą mogli się wprowadzić po tym, jak specjalista stwierdzi, że obiekt jest ukończony i gotowy do użytku.

Baza Projektów Budowlanych

Ponadto powstanie Baza Projektów Budowlanych, która ma za zadanie ułatwić organom administracji oraz nadzoru dostęp do projektów budynków i ich elementów, które sporządzono w formie elektronicznej. Tym sposobem osoba zainteresowana budową domu nie będzie musiała dołączać kopii projektu do wniosków, zgłoszeń czy zawiadomień – wystarczy podanie numeru projektu zamieszczonego w Bazie Projektów Budowlanych, co wykonuje projektant bądź inwestor.

Kary za wydanie pozwolenia na rozbiórkę po terminie

Nowe prawo budowlane przewiduje również nakładanie kar za wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę po terminie. W tej chwili przepisy są dość niejasne. Natomiast od stycznia mają powstać rejestry wniosków obejmujące wnioski o pozwolenie na rozbiórkę oraz decyzje o pozwolenie. Tylko na podstawie wniosków zamieszczonych w rejestrze będzie można sprawdzić termin wydawania pozwoleń, a także i nakładania kar, jeśli termin ustawowy zostanie przekroczony.

Cyfryzacja budownictwa

Przyjęto również ustawę, która zakłada dalszą cyfryzację budownictwa od 2023 roku. Nowelizacja ta obejmuje:

  • EDB – Elektroniczny Dziennik Budowy – dokument, który rejestruje przebieg budowy;
  • EKOB – Elektroniczna Książeczka Obiektu Budowlanego – informacje o budynku, jego zarządcach, właścicielach, kontrolach, opiniach technicznych itd.;
  • E-CRUB – Elektroniczny Centralny Rejestr – rejestr osób, które posiadają uprawnienia budowlane.

Ponadto ustawa obejmuje rozbudowanie portalu e-Budownictwo z wnioskami oraz zgłoszeniami inwestycyjno-budowlanymi, a także utworzenie Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (e-SNRWB) oraz utworzenie Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie.

Podsumowanie

Zmiany, jakie mają nastąpić w prawie budowlanym od 1 stycznia 2023 roku mają znacznie ułatwić realizację wszelkich formalności związanych z budową domów jednorodzinnych i nie tylko. Uproszenia będą obejmować również zbiorniki retencyjne oraz elektrownie wiatrowe.

Sprawdź ofertę domów w Krakowie - ap7.pl.