Program rządowy Bezpieczny Kredyt 2%

Program Bezpieczny Kredyt 2% to inicjatywa rządu, która ma na celu wsparcie mieszkańców Polski w zakupie ich pierwszej nieruchomości. W ramach programu rządowego, osoby planujące kupno własnego lokum mogą skorzystać z preferencyjnych warunków kredytowych. Program jest przewidziany tylko i wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie albo dom jednorodzinny po raz pierwszy. Osoba, która miała wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będzie mogła skorzystać z programu. 

Warunki finansowe udzielania kredytu

Ważną cechą programu Bezpieczny Kredyt 2% jest to, że udzielane kredyty są na wyjątkowo korzystnych warunkach. Roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 2%, co oznacza, że spłacając kredyt przez wiele lat, nie trzeba się martwić o wysokie koszty związane z obsługą zobowiązania. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat. 2%  zostanie powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą  pobierane).

Do kogo kierowany jest Bezpieczny Kredyt 2%

Program jest skierowany do osób, które kupują swoją pierwszą nieruchomość, czyli tak zwanych "pierwszaków". Dzięki temu, że kredyt jest udzielany na preferencyjnych warunkach, łatwiej jest spełnić swoje marzenie o własnym miejscu na ziemi i zacząć nowy rozdział życia.  Kredyt będzie można uzyskać jeżeli:

  • kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać,
  • kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie posiadają i nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem,
  • kredytobiorcy oraz osobom wchodzącym w skład jego gospodarstwa domowego nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem
  • kredytobiorca nie ukończył 45 lat, z tym że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich
  • kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie są stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności  lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Limity finansowe na zakup i wkład własny

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł.  W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.  W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Możliwa strata dofinansowania

Kluczowym elementem jest fakt iż dopłata rządowa na celu tylko  wyłącznie wsparcie gospodarstwa domowego w zaspokojeniu własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania lub domu dopłaty wygasną.

Nowe możliwości

Zakup pierwszego mieszkania to nie lada wyzwanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy ceny nieruchomości rosną w szybkim tempie. Dlatego właśnie program Bezpieczny Kredyt 2% jest tak ważny dla wielu Polaków, którzy marzą o tym, by mieć swoje miejsce na ziemi. Dzięki niemu łatwiej jest uzyskać finansowanie na ten cel, co może znacznie ułatwić proces zakupu nieruchomości.

Wątpliwości

Jak wiadomo każdy medal ma dwie strony. Jedni będą się cieszyli, że kupią nieruchomość z dopłatą natomiast inni uważają, że jest to niesprawiedliwe, ponieważ im nikt nie dopłacał do kredytów kiedy kupowali swoją pierwszą nieruchomość.