Mieszkanie z licytacji komorniczej

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej w dzisiejszych czasach może być okazać się atrakcyjną ofertą, zważając na aktualne ceny rynkowe nieruchomości. W jaki sposób podejść do takiej transakcji, by wszystko odbyło się zgodnie z przepisami? O czym nie możesz zapomnieć.

Licytacja komornicza nieruchomości – to musisz wiedzieć

Warunkiem udziału w licytacji komorniczej jest ukończenie 18-tego roku życia oraz wpłata wadium na wskazane przez komornika konto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej nieruchomości, która wynosi z kolei minimum 75% wartości nieruchomości określonej w wycenie, dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Nie zawsze jest możliwe skredytowanie takiej nieruchomości i najczęściej sprzedaż odbywa się w formie gotówkowej.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej mieszkania lub domu?

Zanim uda Ci się zakupić nieruchomość w ramach licytacji komorniczej, czeka Cię kilka kroków do pokonania. Poniżej znajdziesz najistotniejsze wskazówki, które mogą ułatwić Ci znalezienie odpowiedniej oferty.

 1. Śledź na bieżąco ogłoszenia o licytacjach komorniczych, między innymi na stronach internetowych poszczególnych komorników i syndyków, na  stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej lub ukazujące się w lokalnej prasie. Być może znajdzie się tam oferta, która Cię zainteresuje. Komornik ma obowiązek poinformowania o licytacji na przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną procedurą.
 2. Dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniem oraz warunkami w nim podanymi. 

W ogłoszeniu podane są informacje na temat nieruchomości, takie jak lokalizacja, opis, wartość wywoławcza, terminy licytacji oraz dane kontaktowe komornika lub syndyka.

 1. Jeśli zainteresuje Cię konkretne mieszkanie, udaj się na oględziny. Komornik lub syndyk w swoim ogłoszeniu podaje, na dwa tygodnie przed licytacją, termin oraz godziny w jakich jest to możliwe. To ważne, aby dokładnie sprawdzić stan nieruchomości przed licytacją gdyż niejednokrotnie wymaga ona generalnego remontu – lepiej wiedzieć o tym zawczasu.
 2. Upewnij się, że mieszkanie jest sprzedawane „w całości” tj. w ramach 100% udziałów oraz bez lokatorów. Zweryfikuj także, czy mieszkanie nie jest  obciążone prawem najmu lub dożywocia. W innym wypadku sądowa eksmisja może być długim procesem i finalnie zakup mieszkania może przestać być opłacalny, a ty stracisz sporo nerwów i pieniędzy na dalsze postępowanie.
 3. Zanim wpłacisz wadium i weźmiesz udział w licytacji, sprawdź stan prawny nieruchomości. Jeśli się na tym nie znasz, zawsze dobrym rozwiązaniem będzie konsultacja z prawnikiem lub komornikiem czy też syndykiem prowadzącym licytację.
 4. Wpłać na wskazane przez komornika lub syndyka wadium wynoszące 10% wartości ceny wywoławczej. Pamiętaj, że pieniądze muszą zostać zaksięgowane na wskazanym rachunku najpóźniej dzień przed licytacją. Jeśli ją wygrasz, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny do zapłaty za nabytą nieruchomość. Jeśli tej kwoty nie uiścisz, wadium przepadnie. Jeśli natomiast nie wygrasz licytacji, otrzymasz je w całości z powrotem.
 5. Weź udział w licytacji. Możesz też wskazać osobę, która będzie licytować w Twoim imieniu. Musi mieć ona wówczas ze sobą pisemne pełnomocnictwo, poświadczone notarialnie (chyba że jest to adwokat lub radca prawny). Pamiętaj, że na licytację może przyjść każdy, nawet jeśli nie bierze w niej udziału.
 6. Jeśli  pojawiła się co najmniej jedna oferta, licytację wygrywa osoba, która zaproponowała najwyższą kwotę
 7. Jeśli to Ty wygrasz licytację, będziesz musiał podpisać wszystkie dokumenty oraz wpłacić środki (pomniejszone o wysokość wadium) na wskazane konto, zgodnie z wytycznymi i procedurami, które zostaną Ci przekazane. Pieniądze trzeba wpłacić na rachunek depozytowy sądu prowadzącego postępowanie w ciągu 14 dni.
 8. Po dokonaniu wpłaty na właściwe konto sąd wyda postanowienie o tzw. przysądzeniu własności do nieruchomości. Postanowienie sądowe musi się uprawomocnić. Musisz sam wystąpić o wydanie klauzuli prawomocności, najlepiej tuż po otrzymaniu tego postanowienia pocztą. Klauzula prawomocności jest bowiem wymagana przez sąd wieczystoksięgowy aby dokonać stosownych wpisów w księdze wieczystej na rzecz nowego właściciela. Nie jest już natomiast potrzebny żaden dodatkowy akt notarialny, wystarczy właśnie prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności.
 9. W przypadku braku ofert złożonych w trakcie licytacji, zorganizowana zostanie jeszcze jedna procedura o takim charakterze, z niższą ceną wywołania. Jeśli nadal nie znajdą się chętni, nieruchomość za cenę wywoławczą będzie mógł nabyć wierzyciel. Jeśli natomiast i on nie wyrazi zainteresowania kupnem, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone, a jego ewentualne wznowienie będzie możliwe nie wcześniej niż po pół roku.

Kto może uczestniczyć w licytacji komorniczej, a kto nie?

W licytacji komorniczej nieruchomości istnieje kilka ważnych zasad, których należy przestrzegać. Tym samym w całym procesie:

 • nie może uczestniczyć najbliższa rodzina (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci) dłużnika, którego majątek jest licytowany, 
 • nie mogą brać udziału cudzoziemcy bez odpowiedniego zezwolenia
 • nie mogą uczestniczyć komornik i inne osoby występujące na licytacji w charakterze urzędowym
 • nie bierze udziału ten, kto wygrał poprzednią licytację dotyczącą tej nieruchomości, ale nie wpłacił należnej kwoty.