Mieszkanie bez wkładu własnego – najważniejsze informacje

W dniu 27 maja 2022 roku weszło w życie jedno z założeń Polskiego Ładu – rządowy program gospodarczy. Właśnie od tego dnia Polacy mogą starać się o kredyt na mieszkanie lub budowę domu jednorodzinnego bez wkładu własnego. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ten program, kto może z niego skorzystać i czy rzeczywiście nie trzeba płacić przed zaciągnięciem hipoteki.

Na czym polega program mieszkanie bez wkładu własnego?

Mieszkanie bez wkładu własnego to pomocowy program dla tych osób, które chciałyby nabyć własne mieszkanie, działkę, lokal, chcą wybudować dom jednorodzinny i wykończyć go lub pragną wpłacić wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, ale nie spełniają wymogów, jakie stawiają przed nimi banki i tym samym nie mogą zaciągnąć kredytu na zakup nieruchomości. Kiedy banki udzielają kredytu zabezpieczają się na nieruchomości i dodatkowo wymagają wkładu własnego, który jest niczym innym jak koniecznością wpłacenia określonej kwoty, na przykład 20% wartości całej inwestycji, jeszcze przed podpisaniem umowy z bankiem. Natomiast w przypadku programu mieszkania bez wkładu własnego – bank, w którym dana osoba chce wziąć kredyt, podpisuje umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a ten udziela gwarancji wkładu własnego.

Jaką pomoc można otrzymać z programu mieszkanie bez wkładu własnego?

Państwo, za pośrednictwem BGK, oferuje gwarancję wkładu własnego, który może wynieść do 20% - maksymalnie 100 tysięcy przez minimum 15 lat. Mieszkanie bez wkładu własnego zakłada uzyskanie gwarancji wkładu własnego, ale i pomoc w spłacie kredytu, kiedy w rodzinie korzystającej z programu, pojawi się drugie i kolejne dziecko. Należy zauważyć, że gwarantowany kredyt mieszkaniowy może wynosić ponad 100% ceny mieszkania bądź też kosztów budowy domu jednorodzinnego. Pozostałą kwotę można wydać na przykład na wykończenie zakupionej nieruchomości.

Kto może skorzystać z programu mieszkanie bez wkładu własnego?

Mieszkanie bez wkładu własnego jest skierowane do osób, które nie mają jeszcze żadnej swoje nieruchomości i pragną nabyć pierwsze mieszkanie czy działkę. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej reguły, można nabyć nieruchomość, czyli dom, działkę, mieszkanie, a także skorzystać z programu mieszkanie bez wkładu własnego pod warunkiem, że posiada się określoną liczbę dzieci oraz nie przekracza się określonego w zasadach metrażu. Czyli rodzina może nabyć nowe mieszkanie, pod warunkiem, że:

  • posiada dwoje dzieci, a powierzchnia posiadanej przez nią nieruchomości nie przekracza 50 metrów kwadratowych;
  • posiada troje dzieci, a powierzchnia posiadanej przez nią nieruchomości nie przekracza 75 metrów kwadratowych;
  • posiada czworo dzieci, a powierzchnia posiadanej przez nią nieruchomości nie przekracza 90 metrów kwadratowych;
  • posiada pięcioro lub więcej dzieci, wtedy powierzchnia posiadanej nieruchomości nie jest brana pod uwagę.

Warto zauważyć, że w programie może wziąć każdy Polak, bez względu na wiek. Ważne jest jednak to, że musi on mieć zdolność kredytową. Program mieszkanie bez wkładu własnego umożliwia zakup nieruchomości bez wnoszenia swoich środków, jednak nie oznacza to, że zwalnia z konieczności posiadania zdolności kredytowej, która musi obejmować również kwotę wkładu własnego. Co ważne – w programie tym mogą wziąć udział osoby samotne bez dziecka, małżeństwa, małżeństwa z dziećmi, a także osoby w nieformalnym związku, ale pod warunkiem, że wychowują razem co najmniej jedno dziecko. Warto również zaznaczyć, że skorzystanie z poprzednich programów, takich jak rodzina na swoim czy mieszkanie dla młodych nie stanowi przeszkody, w wzięciu udziału w programie mieszkanie bez wkładu własnego pod warunkiem, że w rodzinie pojawiło się kolejne dziecko. W programie mogą wziąć udział również obywatele innych krajów, ale jeśli gospodarstwo domowe jest prowadzone za granicą, wtedy pojawia się wymóg – jedna osoba z tego gospodarstwa domowego musi mieć polskie obywatelstwo.

Gdzie złożyć wniosek o kredyt?

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy można wziąć w jednym z banków, które biorą udział w programie. Wniosek z wszystkimi dokumentami należy złożyć w odpowiedniej placówce.

Spłata rodzinna – kto może z niej skorzystać i gdzie złożyć wniosek?

Ze spłaty rodzinnej może skorzystać rodzina, w której pojawia się drugie, trzecie bądź kolejne dziecko, już po udzieleniu gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, a przed jego spłatą. Na zlecenie kredytobiorcy, bank kredytujący spłaci część kredytu. W przypadku drugiego dziecka spłata wynosi 20 tysięcy, zaś w przypadku trzeciego lub kolejnego – 60 tysięcy złotych jednorazowo. Warunek jest jednak taki, że w dniu spłaty żaden z członków gospodarstwa domowego nie posiadał nieruchomości innej niż mieszkanie lub dom zakupione przy pomocy gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Limity ceny za m2

Warto również zauważyć, że istnieją pewne limity ceny za metr kwadratowy. Przykładowo w Warszawie kwota ta nie może przekroczyć 10012,61 zł, w Gdańsku 9475,05 zł, a w Krakowie 8862,75 zł. Zaś w gminach sąsiadujących z Warszawą – 7492,90 zł, w gminach, które sąsiadują z Gdańskiem – 8435,38 zł, zaś w gminach sąsiadujących z Krakowem – 6830,46 zł. Natomiast w przypadku pozostałych gmin z Mazowieckiego – 6244,10 zł, w przypadku pozostałych gmin z Pomorskiego – 7395,70 zł, a w pozostałych gminach z województwa małopolskiego – 5692,05 zł.