Kredyt obrotowy - co to jest i na czym polega?

 

Co to jest kredyt obrotowy i jak działa? Poznaj, czym jest to rozwiązanie, po które tak chętnie sięgają różnej wielkości firmy, by pozyskać środki finansowe na konkretny cel lub bieżące wydatki. Nasz doradca kredytowy z ap7 doradzi, jak dopasować tego rodzaju krótkoterminowe wsparcie do potrzeb swojej działalności i jej zdolności kredytowej. 

Co to jest kredyt obrotowy? 

W języku potocznym o tym kredycie mówi się także “obrotówka”. Jest to rozwiązanie skierowane wyłącznie do firm, nie dla klientów indywidualnych. Z tego rodzaju atrakcyjnego finansowania zewnętrznego można skorzystać np wtedy, gdy pojawiają się opóźnienia w spływie wierzytelności przez kontrahentów. Inne popularne sytuacje, gdy przedsiębiorcy decydują zaciągnąć się takie zobowiązanie, to kłopoty finansowe wynikające z wydłużonymi terminami zapłaty za wystawione faktury za dostawę towarów lub wykonanie jakiejś usługi.

Bez względu na cel, na jaki została podpisana umowa kredytowa, należy go spłacić jednorazowo (jeśli ma na to środki) lub w ratach (co miesiąc, kwartał) - terminarz spłat dopasowuje się cyklu obrotowego działalności gospodarczej. Warto dodać, że obrotówkę można wielokrotnie spłacać i uruchamiać. Większość banków udziela kredytów obrotowych osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze, spółkom osobowym i spółkom cywilnym.

Rodzaje kredytów obrotowych

Kredyty obrotowe, jakie oferują banki, dzielą się na kredyty na rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest powiązany z rachunkiem bankowym. Gdy firma podpisze umowę kredytową z bankiem, to udostępnione mu zostają środki podpięte do jego konta firmowego w określonej w umowie puli. Z kolei kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to określone w umowie z bankiem środki udostępniane przedsiębiorcy w osobnym rachunku kredytowym, a nie w rachunku bieżącym. 

Inne rodzaje obrotówki to kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne, zabezpieczone lub niezabezpieczone i inne (np. kredyty konsorcjalne). Ich wysokość ustalana jest na podstawie indywidualnych cech danego przedsiębiorstwa: zdolności kredytowej i wiarygodności firmy. 

Kredyt obrotowy - na czym polega?

Kredyt obrotowy to możliwość pozyskania środków finansowych na bieżące działania firmy - skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców z już istniejącą i prowadzoną działalnością gospodarczą. Kto może starać się o tego rodzaju kredyt? Większą szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji na wniosek przedsiębiorcy mają firmy z udokumentowanymi regularnymi wpływami na rachunek bankowy od kontrahentów i partnerów biznesowych, a także przedsiębiorcy, którzy mają w danym banku konto i dobrą zdolność kredytową. Limit kredytu jest proporcjonalny do obrotów realizowanych na rachunku bieżącym/pomocniczym.

Nie ma znaczenia wielkość firmy - zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa mogą starać się o kredyt obrotowy. Z reguły obrotówka udzielana jest firmom, działającym minimum od roku, jednak od tej reguły mogą być wyjątki - warto zasięgnąć na ten temat informacji u naszego doradcy kredytowego. 

Kredyt obrotowy udzielony w rachunku kredytowym należy przeznaczyć na określony w umowie kredytowej cel, np. zakup nowoczesnej maszyny do przedsiębiorstwa. Z kolei w przypadku kredytu obrotowego udzielonego w rachunku bieżącym firmy można go przeznaczyć na dowolny, związany z działaniem firmy cel - np. pokrycie pensji pracowniczych czy opłat za media. Nie można za to sfinansować przy jego pomocy otwarcia działalności gospodarczej.

Wielkim atutem tego, jak działa kredyt obrotowy, jest błyskawiczny dostęp do środków pieniężnych, dzięki czemu można uniknąć przestojów w produkcji lub zakupie towarów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym ma stosunkowo niskie koszty odsetkowe, bo automatycznie spłaca się zadłużenia wpływami na rachunek. Z kolei kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zabezpiecza ciągłość działalności operacyjnej i płynność finansową spółki lub innego rodzaju działalności. Finansowanie takim kredytem wyposaża spółkę lub firmę w kapitał obrotowy, ponadto także pozwala na finansowanie podatku VAT, który podlega zwrotowi od US. 

Pomoc w wyborze kredytu obrotowego

Każdego właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej lub cywilnej, który zastanawia się nad kredytem obrotowym dla firm w Krakowie, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Doradca kredytowy z ap7 doradzi, który kredyt obrotowy ma najniższe oprocentowanie, a który wiele innych, dodatkowych kosztów.