5 złotych zasad przy zakupie AC

Posiadanie ubezpieczenia AC nie sprawia, że właściciel pojazdu może spać spokojnie. Firmy ubezpieczeniowe często stosują pewne „kruczki”, które pomagają uniknąć im odpowiedzialności w przypadku wystąpienia szkody. Warto dokładnie sprawdzić cały tekst umowy ubezpieczenia AC, a przede wszystkim ogólne warunki umowy – w szczególności zapisy w których mowa o tzw. wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, bo to właśnie tam znajdują się najważniejsze dla ubezpieczającego informacje.

Jak sprawdzić w jaki sposób można ustrzec się przed wysokością odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia szkody? Jak zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w których ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

 

1. Określ oczekiwany przez Ciebie zakres ubezpieczenia AC

Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy ubezpieczeniowej AC, zastanów się, jakiego rodzaju ubezpieczenia potrzebujesz. W każdym kraju obowiązują minimalne wymagania ubezpieczeniowe, więc podstawowym ubezpieczeniem jest zazwyczaj ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, przy czym AC nie jest obowiązkowe, warto je jednak posiadać. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia AC dla:

  • samochodów nowych, prosto z salonu,

  • samochodów drogich, znanych marek,

  • pojazdów często używanych,

  • samochodów parkowanych w miejscach oddalonych od domu, niedozorowanych.

 

Warto zastanowić się także nad ubezpieczeniem All Risk, które oferuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Z nazwy wynika, że jest to ubezpieczenie od wszelkich możliwych sytuacji, jednak ważnym jest, aby zorientować się dokładnie w wyłączeniach, zawartych w OWU, które w pewnych przypadkach mogą zwalniać ubezpieczyciela z odpowiedzialności.

Podobnym rodzajem ubezpieczenia, jest ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, gdzie warunki ubezpieczenia obejmują naprawę szkód w sytuacji wystąpienia określonych w umowie sytuacji.

 

2. Wybierz wariant rozliczenia szkody

Firmy ubezpieczeniowe, oferujące ubezpieczenie AC, dają swoim Klientom do wyboru dwie opcje naprawy szkody:

  • kosztorysową, gdzie po obejrzeniu i ocenie szkód przez likwidatora, sporządzony zostaje kosztorys naprawy pojazdu. Na tej podstawie, po akceptacji wyceny likwidatora, ubezpieczony otrzymuje środki finansowe, które może przeznaczyć na naprawę szkód.

  • serwisowa, przy czym ubezpieczyciel bezpośrednio pokrywa koszty naprawy szkody rozliczając się z warsztatem, który realizował naprawę. Należy pamiętać, że zawsze przed rozpoczęciem naprawy, właściciel powinien skonsultować z firma ubezpieczeniową sposób naprawy samochodu oraz wysokość kosztów.

 

3. Wymiana uszkodzonych części na oryginalne, czy zamienniki?

W sytuacji likwidacji szkody bardzo ważnym jest kwestia wymiany uszkodzonych części. To czy będzie to realizowane za pomocą części oryginalnych czy zamienników, w dużej mierze zależy od firmy ubezpieczającej.

Podczas gdy to ubezpieczyciel pokrywa koszty likwidacji szkody, zwykle ubezpieczający oczekuje wymiany części uszkodzonych na oryginalne podczas gdy ubezpieczyciel, chcąc zminimalizować koszty, stawia na zamienniki. Tę kwestię warto ustalić z ubezpieczycielem jeszcze przed podpisaniem umowy.

Firmy ubezpieczeniowe w większości przypadków rodzaj części wybieranych do naprawy, uzależniają od rocznika pojazdu. W przypadku samochodów najnowszych, z pewnością pod uwagę zostaną wzięte części oryginalne, jednak im starszy pojazd, tym ryzyko kalkulacji ubezpieczyciela dla popularnych zamienników.

 

4. Udział własny w pokryciu szkód

Ważną kwestią, na którą warto zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia AC, jest określenie procentowego udziału własnego w pokryciu powstałych szkód. To, jaka będzie wysokość udziału własnego, decyduje ubezpieczający, a firma ubezpieczeniowa na podstawie tej informacji, proponuje mu cenę ubezpieczenia AC.

Warto wiedzieć, że im większy udział procentowy ubezpieczającego w pokryciu szkody, tym niższa suma składki ubezpieczeniowej – niestety, niższe jest również odszkodowanie.

Istnieje także możliwość zniesienia udziału ubezpieczającego w pokryciu kosztów szkody, jednak w takim wypadku musi się on liczyć z wysoką bardzo wysoką składką ubezpieczenia.


 

5. Koszty związane z amortyzacją części

Ubezpieczający może wybrać opcję ubezpieczenia AC z amortyzacją części lub bez amortyzacji. Chodzi tutaj o to, że w przypadku wyboru wariantu “bez amortyzacji”, firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się pokryć całość kosztów zakupu nowych części. W przypadku wyboru ubezpieczenia AC “z amortyzacją”, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty jedynie do wysokości ich wartości pomniejszonej o zużycie, czyli np. w 40%.

Wariant “z amortyzacją” dotyczy również samochodów nowych, kupionych w autoryzowanym salonie samochodowym, jest to jednak rzadko wybierana opcja. Najczęściej opcję “z amortyzacją” wybierają Klienci będący posiadaczami samochodów, które są użytkowane przez co najmniej 3 lata.