W dziedzinie geodezji nawiązaliśmy współpracę z trzema doświadczonymi i solidnymi geodetami posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu.

W zakresie ich prac naszych Specjalistów znajdują się m.in.:

  • geodezyjna obsługa robót budowlanych,
  • wytyczanie budynków,
  • wytyczenia sieci uzbrojenia terenu,
  • przygotowanie dokumentacji do odbioru budynków i przyłączy,
  • inwentaryzacje geodezyjne,
  • wykonywanie map do celów projektowych,
  • podziały i wznawianie granic,
  • pomiary objętości mas ziemnych,
  • pomiary przemieszczeń,

W celu uzyskania dodatkowych informacja prosimy o kontakt  specjalista@ap7.pl