Fundacja Bezpieczne Inwestycje została zarejestrowana w 2016 roku z siedzibą w Krakowie.

Podstawą rozwoju gospodarki jest rynek nieruchomości, ponieważ jest on powiązany z wszystkimi podmiotami m.in. gospodarstwami domowymi, przemysłem, instytucjami finansowymi. W Polsce rozwija się on od 25 lat. Powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych, budynków biurowych, które dla inwestorów, również zagranicznych, są dogodnymi metodami finasowania. W tym celu Fundacja będzie inicjować i wspierać nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności w wykonywaniu projektów budowlanych domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów budownictwa ogólnego oraz projektów wnętrz.

Fundacja ma na celu podejmowanie działań służących mobilizowaniu społeczeństwa do większej aktywności w życiu społecznym, a także udzielanie wszechstronnej pomocy dla osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej w egzekwowaniu prawa do dobrej i sprawnej administracji w zakresie procesów inwestycyjnych.

Zmiany w przepisach np. program „Mieszkanie Dla Młodych” również obejmują jeden z celów Fundacji dotyczący podnoszenia świadomości prawnej oraz propagowania edukacji prawnej. Jest ściśle połączone z etycznym reprezentowaniem interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych.

Aby sprostać częstym zmianom w przepisach, Fundacja ma na celu dążenie do stałego podwyższania kwalifikacji oraz wspieranie specjalistów zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości.

Celem Fundacji jest integrowanie środowiska zawodowego związanego z rynkiem nieruchomości.

 

 

Fundacja Bezpieczne Inwestycje
ul. Staromostowa 4/1 30-506 Kraków
Tel. 504 008 420

Statut Fundacji - pdf

KRS Fundacji - pdf

 

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży realizowanej przez stronę są przeznaczane na fundację.